رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

رویدادها

« همه رویدادها
« همه رویدادها
« همه رویدادها
« همه رویدادها

انتشــارات

همایش سالانه

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رویدادی مستمر است که با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۳ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده برگزار می‌شود.

 • دبیر همایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  اردیبهشت ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
اقتصاد مقاومتی؛ از نظر تا عمل

محورهای همایش:

 • بنیان های نظری
 • مبانی اسلامی
 • فرصت‌های ملی
 • راهکارها و اقدامات
 • دبیر همایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و انرژی

محورهای همایش:

 • سیاستگذاری انرژی
 • فرصت تحریم نفت
 • تعاملات منطقه‌ای در حوزه انرژی
 • مدیریت درآمدهای نفتی
 • دبیر همایش
  دکتر احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۵
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

محورهای همایش:

 • نقد و بررسی عملکرد دستگاه‌ها
 • نقد و بررسی عملکرد استان‌ها
 • ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
 • فرصت‌ها و اقدامات پیشنهادی
 • دبیر همایش
  دکتر احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۶
 • مکان همایش
  دانشگاه شهید بهشتی
تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار

محورهای همایش:

 • سیاست ها و اقدامات کلان
 • سیاست ها و اقدامات بخشی
 • نقد و بررسی اقدامات دستگاه‌ها
 • پیشنهاد اقدامات سیاستی
 • دبیر همایش
  دکتر عباس ملکی
 • تاریخ برگزاری
  دی و بهمن ۱۳۹۷
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران

محورهای همایش:

 • زنجیره تامین صنعت انرژی
 • انرژی و روابط خارجی
 • ساختار اداره بخش انرژی
 • اقتصاد برق و زنجیره ارزش نفت و گاز
 • دبیر همایش
  دکتر علی نصیری اقدم
 • تاریخ برگزاری
  دی و بهمن ۱۳۹۸
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
نظام بانکی در خدمت تولید

محورهای همایش:

 • ظرفیت پول در اقتصاد
 • نقش هدایت اعتبار در رونق تولید
 • جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید
 • عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید
 • دبیر همایش
  دکتر مهدی غضنفری
 • تاریخ برگزاری
  آذر تا بهمن ۱۳۹۹
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی

محورهای همایش:

 • سیاست‌ها و راهبردها
 • متولیان و بازیگران
 • زیرساخت‌ها و سازوکارها
 • ظرفیت‌ها و فرصت‌های ویژه
 • دبیر همایش
  دکتر محمدصالح شکوهی
 • تاریخ برگزاری
  آذر تا اسفند ۱۴۰۰
 • مکان همایش
  وزارت راه و شهرسازی
مسکن؛ پیشران تولید

محورهای همایش:

 • مدیریت بازار
 • ساخت و تولید
 • تامین مالی
 • توسعه و حکمرانی
 • دبیر همایش
  دکتر مهدی موحدی
 • تاریخ برگزاری
  آبان تا اسفند ۱۴۰۱
 • مکان همایش
  وزارت اقتصاد
نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند

محورهای همایش:

 • حکمرانی
 • ترکیب و داده ها
 • فرآیند و فناوری
 • شاخص های عملکردی
 • کارکردها و آثار
 • دبیر همایش
  دکتر حسین نبی زاده
 • تاریخ برگزاری
  آبان تا اسفند ۱۴۰۲
 • مکان همایش
  بانک مرکزی
حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی

محورهای همایش:

 • نظام و سیاستگذاری ارزی
 • قاعده گذاری و تنظیم گری
 • نظامات پرداخت و بانکداری بین الملل