رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

گروه صنعت و معدن – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

گروه «صنعت و معدن» یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی همچون زنجیره تامین صنایع مختلف، طرح های کلان و توسعه بخش صنعت و معدن، الگوهای حمایتی از هر صنعت، شیوه تامین مالی طرحها و صنایع، چالش‌ها و الگوهای توسعه معادن و… با رویکرد «مقاوم سازی اقتصاد» پرداخته می‌شود.