رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

کتب تالیفی – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

کتاب یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف پرداخت جامع به یک موضوع و بحث، ویژه تصمیم‌گیران، محققین و سیاست‌پژوهان تهیه می‌شود.

الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادلانه و اقتصادی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان بررسی های خود در خصوص عادلانه سازی نظام تعرفه گذاری برق، مدیریت مصرف و کاهش هزینه دولت در تامین این حامل انرژی، کتاب «الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادلانه و اقتصادی» را منتشر کرد. در این کتاب، ضمن بررسی نظام تعرفه گذاری برق خانگی در جهان، وضعیت ایران مورد بررسی …

مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود. در این کتابچه که با …

مسیر انرژی ایران

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کتابچه «مسیر انرژی ایران» را منتشر نمود. در این کتابچه ابتدا رویکرد ایران در بخش انرژی ارائه شده است؛ سپس بر اساس این رویکرد، ۳۳ اقدام جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی پیشنهاد و تشریح شده و در نهایت بر اساس این اقدامات، سیاست …

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در راستای نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، کتابچه ای تحت عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» منتشر نمود. در این کتابچه، عملکرد ستاد طی ۳ سال فعالیت آن آسیب شناسی شده است؛ سپس نهادهای مشابه ستاد در جهان مورد بررسی قرار گرفته و …