رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نشریات – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

نشریه یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بررسی یک موضوع در ابعاد مختلف، تهیه می‌شود.

ویژه نامه «ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی»

سلسله نشست «ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، شهریور، مهر و آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. این سلسله نشست که در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه های …

ویژه نامه «تولید و تامین غذای اساسی»

سلسله نشست «تولید و تامین غذای اساسی» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. این سلسله نشست که در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی، مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مجموعه های پژوهشی برگزار گردید، …

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نشریه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» را منتشر نمود. در این نشریه، اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس، اقدامات ۱۰ دستگاه منتخب در اقتصاد مقاومتی در چارچوب ۹۵ اقدام جهشی و اولویت دار ارزیابی شده است. در این نشریه به …

پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نشریه «پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» را منتشر نمود. در این نشریه، عملکرد ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. در فصل اول این نشریه ضمن بیان تاریخچه ظهور اقتصاد مقاومتی در کشور، دکترین …