رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

انتشــارات

همایش سالانه

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی کشور است که ۲۹ بهمن‌‌ هر سال در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی، توسط اندیشکده برگزار می‌شود.

 • دبیرهمایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  اردیبهشت ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل

محور های همایش:

 • اقتصاد مقاومتی
 • بنیان های نظری و مبانی اسلامی
 • اقتصاد مقاومتی
 • راهکار های فعال در مواجهه با تحریم و اقتصاد مقاومتی
 • فرصت های ملی و منطقه ای
 • دبیرهمایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و انرژی

محور های همایش:

 • اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری انرژی
 • اقتصاد مقاومتی و فرصت تحریم
 • اقتصاد مقاومتی و تعاملات منطقه ای در حوزه انرژی
 • اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمد های نفتی
 • دبیرهمایش
  دکتر سید احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۵
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

محور های همایش:

 • عملکرد دستگاه ها و استانها در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی
 • نقد و بررسی اقدامات دستگاه ها و استانها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • ارائه پایان نامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی
 • طرح پیشنهاد های عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال آتی
 • دبیرهمایش
  دکتر سید احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۶
 • مکان همایش
  دانشگاه شهید بهشتی
تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار

محور های همایش:

 • سیاست ها و اقدامات کلان
 • سیاست ها و اقدامات بخشی
 • نقد و بررسی اقدامات کشور
 • دبیرهمایش
  دکتر عباس ملکی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۷
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران

محور های همایش:

 • زنجیره تامین صنعت انرژی
 • انرژی و روابط خارجی
 • ساختار اداره بخش انرژی
 • اقتصاد برق و زنجیره ارزش نفت و گاز
 • دبیرهمایش
  دکتر علی نصیری اقدم
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۸
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت ایران
نظام بانکی در خدمت تولید

محور های همایش:

 • ظرفیت پول در اقتصاد
 • نقش هدایت اعتبار در رونق تولید
 • جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید
 • عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید

مجموعه آثار و انتشارات

موردی پیدا نشد

اقدامات شاخص و دستاوردها

یادداشت اندیشه‌ورزان