رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

انتشــارات

همایش سالانه

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی کشور است که ۲۹ بهمن‌‌ هر سال در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی، توسط اندیشکده برگزار می‌شود.

 • دبیرهمایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  اردیبهشت ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت ایران
اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل

محور های همایش:

 • بنیان های نظری
 • مبانی اسلامی
 • راهکارها
 • فرصت های ملی
 • دبیرهمایش
  دکتر علیرضا معینی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۱
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت ایران
اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و انرژی

محور های همایش:

 • سیاست گذاری انرژی
 • فرصت تحریم نفت
 • تعاملات منطقه ای در حوزه انرژی
 • مدیریت درآمد های نفتی
 • دبیرهمایش
  دکتر سید احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۵
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

محور های همایش:

 • عملکرد دستگاه ها و استانها در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی
 • نقد و بررسی اقدامات دستگاه ها و استانها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • ارائه پایان نامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی
 • طرح پیشنهاد های عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال آتی
 • دبیرهمایش
  دکتر سید احسان خاندوزی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۶
 • مکان همایش
  دانشگاه شهید بهشتی
تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار

محور های همایش:

 • سیاست ها و اقدامات کلان
 • سیاست ها و اقدامات بخشی
 • نقد و بررسی اقدامات کشور
 • دبیرهمایش
  دکتر عباس ملکی
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۷
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت
انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران

محور های همایش:

 • زنجیره تامین صنعت انرژی
 • انرژی و روابط خارجی
 • ساختار اداره بخش انرژی
 • اقتصاد برق و زنجیره ارزش نفت و گاز
 • دبیرهمایش
  دکتر علی نصیری اقدم
 • تاریخ برگزاری
  بهمن ۱۳۹۸
 • مکان همایش
  دانشگاه علم و صنعت ایران
نظام بانکی در خدمت تولید

محور های همایش:

 • ظرفیت پول در اقتصاد
 • نقش هدایت اعتبار در رونق تولید
 • جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید
 • عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید

مجموعه آثار و انتشارات

پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

منطقه گرایی هوشمند: راهکاری برای اقتصاد ایران

طراحی الگوی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی در ایران: با تأکید بر نقش تجارت منطقه‌ای

توافق های تجارت منطقه آزاد و اندازه بازار

بررسی شرایط حضور ج.ا .ایران در چند سازمان منطقه ای و بین المللی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

شبکه به هم پیوسته برق فرصتی برای توسعه تجارت منطقه‌ای

راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی وتجاری بین المللی ایران در منطقه

مرور و طبقه‌بندی چالش‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران

۱ ۲ ۳۱۸

اقدامات شاخص و دستاوردها