رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

ویژه نامه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی: پایش اقتصاد مقاومتی و چشم انداز

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ویژه نامه «پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» را منتشر نمود. در این ویژه نامه، عملکرد ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.

در فصل اول این نشریه ضمن بیان تاریخچه ظهور اقتصاد مقاومتی در کشور، دکترین اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول ۵ گانه، سیاست های کلی ۲۴ ماده ای و ۱۰ اقدام عملی پیشنهادی توسط رهبر انقلاب تبیین می شود.

در فصل دوم، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ۲۳ دستگاه صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود و ضعف ها و قوت های هر دستگاه در این زمینه بیان می گردد. لازم به ذکر است که در جریان برگزاری این همایش، یک تیم تحلیلگر متشکل از اعضای اندیشکده در تعامل با تحلیلگران حوزه های مختلف، پایش عملکرد دستگاه ها در سال جاری مبتنی بر پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بر عهده داشت که گزارش جامع تهیه شده در این فصل، حاصل تلاش دو ماهه‌ی این تیم است. در این زمینه با دستگاه ها نیز ارتباطاتی برقرار شد اما عمده دستگاه ها، مایل به همکاری و ارائه گزارش عملکرد خود در اقتصاد مقاومتی نبودند و لذا منابع تحقیقاتی تیم مذکور، عمدتا از گزارش های رسمی و البته غیر پیوسته منتشر شده در رسانه ها برآمده است.

در فصل سوم نشریه، گزارش اقدامات ۹ استان در اقتصاد مقاومتی منتشر شده است که ۴ استان اول به طور مستقیم و ۵ استان دوم به طور غیرمستقیم، گزارش عملکرد خود را جهت انتشار در اختیار اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار دادند اما دیگر استان ها، در این زمینه به صورت مستقیم گزارشی ارائه ننمودند.

در فصل چهارم، ۳ سازمان به صورت داوطلبانه، گزارش اقدامات خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را جهت انتشار ارسال نمودند که این گزارش ها بدون دخل و تصرف منتشر شده است.

در فصل پنجم و آخر این نشریه نیز گزارش علمی همایش اعم از معرفی هیئت علمی و چکیده مقاله ها و پایان نامه هایی که در بررسی اولیه مورد تایید قرار گرفتند، منتشر شده است.

به عنوان یک جمع بندی از بررسی های صورت گرفته باید گفت که نگاه به اقتصاد مقاومتی و تبیین آن، از دو منظر مدیریتی و اقتصادی بایستی صورت پذیرد.

در توضیح این دو منظر باید گفت که ضروری است در کشور اقداماتی انجام شود که ابتدا اقتصاد را به یک ثبات نسبی برساند؛ تلاش برای کاهش تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اصلاح بخش های مختلف کشور و انجام کارهای عقب مانده، در این قسمت می گنجد. اما با انجام این اقدامات اقتصاد مقاومتی محقق نشده است؛ بلکه اقتصاد مقاومتی زمانی محقق خواهد شد که اقداماتی که ویژگی آن اضافه کردن عنصر مقاومت در برابر تکانه های داخلی و خارجی به اقتصاد باشد، در کشور انجام شود.

بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی:

یک) از منظر مدیریتی بایستی مدیریت یکپارچه ای ایجاد شود تا فرآیند ایجاد ثبات در اقتصاد و سپس انجام اقداماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را با ساماندهی همه قوای کشور، سریع و منظم پیگیری و سپس آن را ارزیابی و بر آن نظارت نماید؛ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از این جهت در کشور ایجاد گردید که ضمن تلاش های انجام شده در آن که جای تشکر دارد، نیازمند اصلاحاتی است.

دو) از منظر اقتصادی نیز بایستی اقداماتی که عنصر مقاومت در برابر تکانه های داخلی و خارجی را به اقتصاد اضافه می نماید، طراحی شده و با یک اجماع عمومی، همزمان با ایجاد ثبات در کشور پیگیری و اجرا شود؛ در این زمینه نیز اقداماتی توسط دستگاه های مختلف انجام شده اما حجم آن کم بوده و ضروری است بر آن همت بیشتری گذاشته شود.جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.