رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گروه نظام حکمرانی

یکی از گروه‌های اندیشکده است که در آن به مسائلی چون ساختار تصمیم گیری اقتصادی در کشور، شیوه و میزان نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار و سازوکارهای بودجه‌ریزی، چالش‌های خصوصی سازی، نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و عمده موارد مرتبط با حکمرانی پرداخته می‌شود.

گزارش پروژه: بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور

گروه «نظام حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق)، پروژه‌ای تحت عنوان «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و …

گزارش پروژه: بررسی نظام تامین اجتماعی کشور آلمان

گروه «نظام حکمرانی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پروژه‌ای تحت عنوان «بررسی نظام تامین اجتماعی کشور آلمان» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگزاری شده …

گزارش پروژه: شناسایی و بررسی شوراهای تشکیل شده در ساختار مدیریتی کشور

در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پروژه ای تحت عنوان «شناسایی و بررسی شوراهای تشکیل شده در ساختار مدیریتی کشور» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه …

گزارش پروژه: مروری بر ادبیات شرکت‌های وابسته به دولت و حاکمیت (SOE)

در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پروژه ای تحت عنوان «مروری بر ادبیات شرکت‌های وابسته به دولت و حاکمیت (SOE)» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه …

گزارش پروژه: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پروژه ای تحت عنوان «پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی …