رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

مروری بر اختتامیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در بازه آبان تا اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد. این رویداد با افتتاحیه در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ آغاز شد، با نشست‌های تخصصی و دریافت و بررسی طرح‌‎های سیاستی ادامه یافت و در نهایت با برگزاری اختتامیه به کار خود پایان …

گزارش تصویری نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی + اختتامیه

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اختتامیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند سه شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این همایش مشتمل بر افتتاحیه و ۷ نشست تخصصی بود که در بازه آبان تا بهمن‌ماه برگزار گردید. همچنین در قالب این …

ویژه ‎نامه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی: نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رویدادی مستمر است که با هدف «بهبود کیفیت تصمیم‎گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۳ تا ۶ ماهه برگزار می‎شود. در این همایش، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور، تقویت پایه‎های علمی و سیاستی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور …

نشست جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» در بازه آبان تا اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. در جریان این همایش که شامل افتتاحیه در بیست و سوم آبان، نشست‌های تخصصی در آذر و دی و اختتامیه در ابتدای اسفندماه است، به منظور تدقیق …

نشست حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات‌ستانی

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» در بازه آبان تا اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. در جریان این همایش که شامل افتتاحیه در بیست و سوم آبان، نشست‌های تخصصی در آذر و دی و اختتامیه در ابتدای اسفندماه است، به منظور تدقیق …