رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نشست حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات‌ستانی

نشست «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات‌ستانی» به عنوان ششمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی و با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار شد.