رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

خلاصه گفتگوهای مسیر پیشرفت با موضوع قاچاق

سلسله نشست «قاچاق؛ ریشه‎ها و راهکارهای مقابله» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با هدف بررسی مفاهیم، آسیب‌شناسی تصمیمات اتخاذ شده و ارائه راهکار محوری مقابله با قاچاق در کشور، در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این سلسله نشست در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با پژوهشگاه دانشگاه تهران، مرکز همکاری‎های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، پژوهشکده پولی …