رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

خلاصه گفتگوهای مسیر پیشرفت با موضوع اقتصاد دانش بنیان

سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با هدف بررسی مفاهیم، سیاستگذاری‌ها، تصمیم گیری‌ها و اکوسیستم موجود در حوزه دانش بنیان و ارائه رویکردی نو برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور، در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این سلسله نشست در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با معاونت علمی …

سازکارهای حمایتی و انگیزشی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و دیگر نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود. این سلسله نشست با هدف بررسی مفاهیم، سیاستگذاری‌ها، تصمیم گیری‌ها و اکوسیستم موجود در حوزه دانش بنیان و ارائه رویکردی …

راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و دیگر نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود. این سلسله نشست با هدف بررسی مفاهیم، سیاستگذاری‌ها، تصمیم گیری‌ها و اکوسیستم موجود در حوزه دانش بنیان و ارائه رویکردی …

نشست بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره وری

نشست «بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره وری» به عنوان دومین نشست از سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» در تاریخ چهارشنبه ۳۰ شهریورماه با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف برگزار شد. سلسله نشست‌های …

بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره وری

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و دیگر نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود. این سلسله نشست با هدف بررسی مفاهیم، سیاستگذاری‌ها، تصمیم گیری‌ها و اکوسیستم موجود در حوزه دانش بنیان و ارائه رویکردی …