رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بررسی ابعاد و الزامات بکارگیری اطلاعات اشخاص ثالث در نظام مالیاتی

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ابعاد و الزامات بکارگیری اطلاعات اشخاص ثالث در نظام مالیاتی» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و …