رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

انتشارات اندیشکده اقتصاد مقاومتی

وضعیت املاک و مستغلات بانک‌ها و تبیین چالش‌های واگذاری

گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «وضعیت املاک و مستغلات بانک‌ها و و تبیین چالش‌های واگذاری» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان …

بررسی الگوی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در ایران و جهان

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی الگوی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در ایران و جهان» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران بارگذاری …

ارزیابی الگوی توسعه زنجیره ارزش بوتادین در ایران

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی الگوی توسعه زنجیره ارزش بوتادین در ایران» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران بارگذاری شده …

ویژه نامه سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها در اقتصاد»

سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، در بازه مرداد تا شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد. این سلسله نشست که در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر مجموعه های پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مشتمل بر ۴ نشست تخصصی با موضوعات …

ویژه نامه سلسله نشست «تورم؛ ریشه‎ ها و راهکارها»

سلسله نشست «تورم؛ ریشه‎ ها و راهکارها» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، در اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد. این سلسله‌نشست که در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با خانه اندیشه ورزان ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه ‎های پژوهشی و دستگاه‌های …