رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گروه‌های موضوعی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده 8 گروه موضوعی در چارچوب اقتصاد مقاومتی دارد. شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و هم‌اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه‌ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه‌ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات لازم، از جمله فعالیت‌هایی است که در ‌گروه‌های اندیشکده انجام می‌شود.

پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نشریه «پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» را منتشر نمود. در این نشریه، عملکرد ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. در فصل اول این نشریه ضمن بیان تاریخچه ظهور اقتصاد مقاومتی در کشور، دکترین …