رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بررسی طرح اصلاحات اقتصادی عراق و فرصت‌های آن برای ایران

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «بررسی طرح اصلاحات اقتصادی عراق و فرصت‌های آن برای ایران» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با …

قوانین و ملاحظات حاکم بر بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «قوانین و ملاحظات حاکم بر بودجه ریزی شرکت‌های دولتی» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده تماس حاصل …

ظرفیت‌های طرح جاده ابریشم جدید در راستای توسعه تجارت ایران با کشورهای محور مقاومت

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «ظرفیت‌های طرح جاده ابریشم جدید در راستای توسعه تجارت ایران با کشورهای محور مقاومت» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت …

بررسی وضعیت مصرف انرژی در ایران و پیش بینی آینده

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت مصرف انرژی در ایران و پیش بینی آینده» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده تماس …

گذرگاه مرزی قائم-بوکمال؛ مکانی فراتر از یک مرز

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «گذرگاه مرزی قائم-بوکمال؛ مکانی فراتر از یک مرز» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده تماس …