رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی مسئول کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس یازدهم شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پس از عملکرد موثر این اندیشکده در مسئولیت دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، کمیسیون‌های مختلف در مجلس جدید درخواست همکاری با این اندیشکده در قالب کمیته و مشاوره به کمیسیون داشته اند. بر این اساس و در اولین توافق همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی با مجلس …

اندیشکده اقتصاد مقاومتی مسئول دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس دهم شد

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی این کمیسیون در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سال گذشته تشکیل شد. این کمیته تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را بصورت جدی پیگیری می کند. زارع تصریح کرد: دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی در …