رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران …

بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود. در خلاصه مدیریتی این گزارش …