رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بررسی ظرفیت‌ها و سازوکارهای شفافیت در نظام بانکی کشور

گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ظرفیت‌ها و سازوکارهای شفافیت در نظام بانکی کشور» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و …

آسیب شناسی سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارز صادراتی

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک مقاله تحت عنوان «آسیب شناسی سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارز صادراتی» در «کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» ارائه کرده است. مقاله یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف ارائه یک بحث در قالب نشریات و کنفرانس‌های علمی، تهیه می‌شود. چکیده این …