رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نشست اولویت ‎های سیاستگذاری در مهار تورم

نشست «اولویت های سیاستگذاری در مهار تورم» به عنوان چهارمین نشست از سلسله نشست تخصصی «تورم؛ ریشه ها و راهکارها» در تاریخ سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف برگزار شد. سلسله نشست‌های تخصصی، یکی از رویدادهایی است که …

نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی سلسله نشست «تورم؛ ریشه ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خانه اندیشه ورزان ایران، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‎شود. این سلسله نشست …

برگزاری سلسله نشست «تورم در ایران؛ ریشه ها و راهکارها» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت

به گزارش روابط عمومی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، سلسله نشست تخصصی «تورم؛ ریشه‎ها و راهکارها» در چارچوب گفتگوهای مسیر پیشرفت، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این سلسله نشست که در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، خانه اندیشه ورزان ایران، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد …