رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بازدید از طرحهای پالایشگاهی و نیروگاهی در منطقه آزاد قشم

جمعی از اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه ۹ خرداد از طرحهای پالایشگاهی، نیروگاهی، اسکله نفتی، کارگاه ساخت لنج و سایر مناطق مهم واقع در منطقه آزاد قشم بازدید کردند و به منظور انجام تحقیقات میدانی، با مدیران و مشاورین مرتبط دولتی و غیردولتی در این منطقه جلسه داشتند. این بازدید به نمایندگی از کمیته …