رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: تبارشناسی هدایت نقدینگی

جناب آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید؛ هدایت نقدینگی واژه ای است که پس از اشاره رهبر معظّم انقلاب، در محافل مختلف سیاسی و کارشناسی، مورد بحث قرار گرفته و در خصوص راهکارها و البته امکانپذیری آن، صحبت های مختلفی شده است. جمعی از کارشناسان و …

نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: الزامات تثبیت امنیت غذایی

جناب آقای دکتر محسن رضایی  دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم همانگونه که مستحضرید، بخش کشاورزی یک حوزه راهبردی در اقتصاد کشورها بوده که تقویت آن، تامین امنیت غذایی را تضمین می کند. از این رو تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برنامه های ویژه و بلندمدتی برای تولید محصولات اساسی …