رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

عواقب اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در آمریکای جنوبی

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «عواقب اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در آمریکای جنوبی» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده …