رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

شرکت‌های دولتی؛ آسیب شناسی شیوه اداره و ارائه الگوی ساماندهی

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «شرکت های دولتی؛ آسیب شناسی شیوه اداره و ارائه الگوی ساماندهی» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و …

خلاصه گفتگوهای مسیر پیشرفت با موضوع ساماندهی شرکت‌های دولتی

سلسله نشست «ساماندهی شرکت‌های دولتی» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با هدف بررسی چالش‌های موجود در خصوصی‌سازی و ارائه راهکار برای ساماندهی شرکت‌های دولتی، در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ برگزار شد. این سلسله نشست در همکاری میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی با پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، …