رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

مولفه‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در عراق – روح‌الله مهدوی

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق قرار است فردا به ایران سفر کند. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، این اولین سفر رئیس یک دولت خارجی به ایران است. الکاظمی پس از روی کار آمدن نیز ایران را به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی خود انتخاب کرده بود. با وجود این، سیاست او در عمل، …