رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

شرکت‌های دولتی؛ آسیب شناسی شیوه اداره و ارائه الگوی ساماندهی

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «شرکت های دولتی؛ آسیب شناسی شیوه اداره و ارائه الگوی ساماندهی» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و …

بررسی قواعد و شیوه انگیزه بخشی به مدیران شرکت‌های دولتی

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی قواعد و شیوه انگیزه بخشی به مدیران شرکت‌های دولتی برای تحقق مأموریت‌ها» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده …

بررسی خصوصی‌سازی در ایران و چین

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی خصوصی‌سازی در ایران و چین» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران بارگذاری شده است.

بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران بارگذاری شده است.

ویژه نامه اولین همایش اقتصاد مقاومتی

اولین همایش اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال  ۱۳۹۱در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. ویژه نامه این همایش شامل مقالات برتر در ادامه قابل برداشت است.