رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

پیمان پولی با مدل حسابداری یورویی – حسین عطااللهی

پیمان های پولی دوجانبه روشی در مبادلات مالی جهانی است که اخیرا توسعه بسیاری پیدا کرده و به عنوان راهکاری برای کاهش استفاده از ارزهای جهانرا از جمله دلار و یورو مطرح می شود. با این وجود، برخی به دلیل عدم اطلاع از ماهیت این پیمان ها و مدل های جدید آن، انعقاد آن برای …