رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

کسب رتبه دوم «جایزه اندیشه ورزی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اولین دوره «جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی» به همت اندیشکده های فعال کشور برگزار شد. این جایزه به منظور معرفی و تقدیر از مهمترین اقدامات اندیشکده های فعال در کشور پایه ریزی شده است. در اولین دوره از این جایزه، ۵۰ اقدام شاخص از ۳۰ اندیشکده کشور …