رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

ظرفیت‌های طرح جاده ابریشم جدید در راستای توسعه تجارت ایران با کشورهای محور مقاومت

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «ظرفیت‌های طرح جاده ابریشم جدید در راستای توسعه تجارت ایران با کشورهای محور مقاومت» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت …

بررسی ابعاد ابرپروژه جادۀ ابریشم جدید چین و فرصت‌های آن برای ایران

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «بررسی ابعاد ابرپروژه جادۀ ابریشم جدید چین و فرصت‌های آن برای ایران» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل …