رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

الزامات مردمی‌سازی و جهانی‌سازی مناطق آزاد ایران – فردین کریمی

یکی از مهم‌ترین شعارهای مدیران جدید دبیرخانه مناطق آزاد دولت سیزدهم، مردمی‌سازی و جهانی‌سازی این مناطق است. با نگاهی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و سابقه تشکیل آن‌ها در کشورهای در حال توسعه از دهه ۶۰ میلادی به بعد، این مناطق بستری برای کاهش هزینه‌های تولید، تولید کالاهای دارای مزیت رقابتی، حضور در بازارهای جهانی …

بررسی نظام پرداخت الکترونیک بانکی روسیه و ارزیابی زمینه‌های همکاری با ایران

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی نظام پرداخت الکترونیک بانکی روسیه و ارزیابی زمینه ها، موانع و چالش‌های همکاری با ایران» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا …

بررسی آثار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تجارت رسـمی و بازار ارز

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «بررسی آثار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تجارت رسـمی و بازار ارز» منتشر کرده است. گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین …

بررسی منابع و روش‌های کسب درآمد سازمان مناطق آزاد در ایران

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی منابع و روش‌های کسب درآمد سازمان مناطق آزاد در ایران» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده …

آسیب‌شناسی تجارت خارجی کشور و ارائه الگوی مطلوب حکمرانی تجاری

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی تجارت خارجی کشور و ارائه الگوی مطلوب حکمرانی تجاری» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان …