رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

قوانین و ملاحظات حاکم بر بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «قوانین و ملاحظات حاکم بر بودجه ریزی شرکت‌های دولتی» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده تماس حاصل …