رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بازدید از مزارع گندم و دانه های روغنی در استان کرمانشاه

جمعی از اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت از مزارع گندم و دانه های روغنی کرمانشاه و بعضی کارخانه های روغن کشی بازدید کردند و به منظور انجام تحقیقات میدانی در زمینه امنیت غذایی، با مدیران و مشاورین مرتبط دولتی و غیردولتی در استان جلسه داشتند. این بازدید به نمایندگی از کمیته اقتصاد …