رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

گزارش تصویری اولین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اولین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع اقتصاد مقاومتی؛ از نظر تا عمل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. گزارش تصویری همایش در ادامه آمده است: