رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادلانه و اقتصادی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان بررسی های خود در خصوص عادلانه سازی نظام تعرفه گذاری برق، مدیریت مصرف و کاهش هزینه دولت در تامین این حامل انرژی، کتاب «الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادلانه و اقتصادی» را منتشر کرد. در این کتاب، ضمن بررسی نظام تعرفه گذاری برق خانگی در جهان، وضعیت ایران مورد بررسی …