رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه در برگزاری دوره اقتصاد اسلامی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در همکاری با «حوزه دانشگاهیان علم و صنعت» و «انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه مشکات» دوره اقتصاد اسلامی برگزار می کند. در این دوره که تحت عنوان «مدرسه اقتصاد اسلامی» نامگذاری شده است، فلسفه اقتصاد، فقه اقتصاد و مباحثی منتخب از اقتصاد ایران ارائه می‌شود. این دوره پنجشنبه ها از ساعت ۸ …