رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

آسیب شناسی سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارز صادراتی

گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک مقاله تحت عنوان «آسیب شناسی سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارز صادراتی» در «کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» ارائه کرده است. مقاله یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف ارائه یک بحث در قالب نشریات و کنفرانس‌های علمی، تهیه می‌شود. چکیده این …