رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

مقالات – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

مقاله یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف ارائه یک بحث در قالب نشریات و کنفرانس‌های علمی، تهیه می‌شود.

اثرات مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران

گروه «مسکن و شهرسازی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک مقاله تحت عنوان «اثرات مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران» در «مجله اقتصادی» منتشر کرده است. مقاله یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف ارائه یک بحث در قالب نشریات و کنفرانس‌های علمی، …