رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

اخبار اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی مسئول دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس دهم شد

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی این کمیسیون در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سال گذشته تشکیل شد. این کمیته تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را بصورت جدی پیگیری می کند. زارع تصریح کرد: دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی در …

نشست مشترک اندیشکده اقتصاد مقاومتی و صندوق نوآوری و شکوفایی

نشست مشترک میان اندیشکده اقتصاد مقاومتی و صندوق نوآوری و شکوفایی که به دعوت این صندوق هماهنگ شده بود، در ساختمان اصلی صندوق با حضور دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق و دیگر مسئولین و کارشناسان، در هفته گذشته جهت پاسخگویی به برخی سوالات و ابهامات اندیشکده در مورد فعالیت های این صندوق، برگزار شد. در …