رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

گروه مالیات – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

مالیات یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون سازوکارهای اخذ مالیات، پایه‌های مالیاتی، فرار و اجتناب مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، مالیات‌های تنظیمی، ساختار نظام مالیاتی کشور و … پرداخته می‌شود.

برآورد میزان شکاف مالیاتی در ایران همراه با بررسی تجارب جهانی

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «برآورد میزان شکاف مالیاتی در ایران همراه با بررسی تجارب جهانی» منتشر کرده است. گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود. در خلاصه مدیریتی این …

بررسی سیاست‌های کاهش شکاف مالیاتی در راستای بازطراحی نظام مالیاتی کشور

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی سیاست های کاهش شکاف مالیاتی در راستای بازطراحی نظام مالیاتی کشور» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان …

بررسی حجم و عوامل شکاف مالیاتی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی حجم و عوامل شکاف مالیاتی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده …

بررسی آثار و الزامات اجرای مالیات سالانه املاک و خودرو در ایران

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «بررسی آثار و الزامات اجرای مالیات سالانه املاک و خودرو در ایران» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با …

بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT)

گروه «مالیات» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی با عنوان «بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT)» انجام داده است. فایل این پژوهش، نسخه نهایی نبوده و جهت اطلاع رسانی به کارشناسان و سیاست پژوهان، خلاصه مدیریتی و فهرست آن بارگذاری شده است. در صورت تمایل به دریافت نسخه کامل پژوهش، با اندیشکده …