رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

کرسی آزاداندیشی با موضوع «رابطه تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل بازار اجاره مسکن»

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، «کرسی آزاداندیشی» یکی از رویدادهایی است که ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در سومین جلسه از کرسی‌های آزاداندیشی به موضوع «رابطه تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل بازار اجاره مسکن» پرداخته خواهد شد. این کرسی، با حضور آقایان فرهاد بیضایی کارشناس مسکن و عضو …

کرسی آزاداندیشی با موضوع «با ارز ترجیحی چه باید کرد؟»

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، «کرسی آزاداندیشی» یکی از رویدادهایی است که ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در دومین جلسه از کرسی‌های آزاداندیشی به موضوع «با ارز ترجیحی چه باید کرد؟» پرداخته خواهد شد. این کرسی، با حضور آقایان حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، هادی …

کرسی آزاداندیشی با موضوع «واکاوی مفهوم عدالت در تخصیص انرژی»

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، «کرسی آزاداندیشی» یکی از رویدادهایی است که ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در اولین جلسه از کرسی‌های آزاداندیشی به موضوع «واکاوی مفهوم عدالت در تخصیص انرژی» پرداخته خواهد شد. این کرسی، با حضور آقایان دکتر محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق …