رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

یادداشت اندیشه ورزان – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

در این بخش بعضی از یادداشت‌ها و مطالب تحلیلی اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی منتشر می‌شود.

وابستگی در واردات غذای اساسی – مهدی سروی

جمهوری اسلامی ایران سالانه مقادیر قابل توجهی از نیاز خود به محصولات اساسی غذایی را از طریق واردات تأمین می‌کند. بسیاری از این محصولات به دلیل شرایط اقلیمی و عدم حمایت کافی از تولید در داخل کشور تولید نمی شود. تجربه تحریم ها نشان می دهد چنانچه دولت برنامه ریزی دقیقی برای تامین این محصولات …

مالیات خانه های خالی برای مردم – حسین عبداللهی

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ دریافت مالیات از مالکان بخشی از واحدهای مسکونی را در دستور کار قرار داده است. با استناد به جزئیات مربوط به طرح‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه، مالکان واحدهای مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در این لایحه، کسب درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل دریافت مالیات بر خانه …

حذف سوداگری بلندمدت از اقتصاد – علی ملک زاده

سوداگری در اقتصاد، رفتاری است که با ایجاد تقاضای غیرمصرفی یا عدم عرضه موثر، در نظام عرضه و تقاضا خلل ایجاد می‌کند و موازنه آن را برهم می‌زند. اینکه سوداگری مقوله‌ای لازم یا مخرب برای اقتصاد است، بحثی جداگانه می‌طلبد اما بنا بر وظیفه اصلی اقتصاد مبنی بر بهینگی تخصیص منابع محدود، مقابله با سوداگری …

دوجانبه گرایی مسیر جدید تجارت جهان – میرهادی رهگشای

توجه به تحولات عرصه کنونی تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد برخلاف دهه‌های گذشته، اکنون سازمان تجارت جهانی عملا نقشی در راهبری این عرصه ندارد و کشورهای عضو این سازمان نیز به دنبال راهبردهای جایگزین برای توسعه تجارت خارجی خود هستند. تحولات عرصه تجارت بین‌الملل، خصوصا در سال‌های اخیر بر همگان اثبات کرده که رویکرد چندجانبه‌گرایی به …

معنای دقیق هدایت نقدینگی – محمد امینی رعیا

هدایت نقدینگی واژه ای است که اخیرا در محافل مختلف سیاسی و کارشناسی، در خصوص امکانپذیری آن بحث می شود. افرادی که این واژه را به کار می برند، معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه که در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، به سمت بخش های مولد اقتصادی …