رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

یادداشت اندیشه ورزان – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

در این بخش بعضی از یادداشت‌ها و مطالب تحلیلی اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی منتشر می‌شود.

تنظیم گری، هدف مالیات بر عایدی سرمایه – علی ملک زاده

یکی از مباحث مبنایی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، اختلاف پیرامون جانمایی این پایه در نظام مالیاتی است. هر پایه مالیاتی ذیل هر یک از مالیات‌های حوزه درآمد، ثروت و یا مصرف قرار بگیرد، احکام و الزامات مختص به آن عنوان کلی را باید رعایت کند و در چارچوب آن طراحی و قاعده‌گذاری شود. …

ریشه ناکارآمدی نظارت در نظام بانکی – سیدعلی سجادی نژاد

استقلال مقام ناظر در ساحت اجرا، یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت مطلوب است. تثبیت استقلال در نهاد ناظر، مستلزم جلوگیری از عوامل تحدیدگر و تضعیف کننده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده استقلال، تعارض منافع است که منجر به بروز فساد می­شود. تعارض منافع دارای اقسام مختلفی است که یکی از شایع‌ترین و اثرگذارترین انواع …

نقطه آغاز چالش های مناطق آزاد در ایران – فردین کریمی

در ۳۰ سال گذشته برخی از کشورهای جهان با احداث مناطق آزاد، به سمت توسعه صادرات و ظرفیت سازی برای حضور در بازارهای بین المللی حرکت کرده اند. اما ایران به دلایل متعددی نتوانسته در راستای اهداف اقتصادی خود از این ابزار به درستی استفاده کند و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه …

بایدها و نبایدهای تعامل مطلوب با چین – رضا سهرابی

دولت چین سال‌هاست که در قالب ابتکار «کمربند، راه» و با استفاده از بازوهای مالی و اقتصادی خود، یعنی بانک‌های و شرکت‌های دولتی، همکاری تجاری، اقتصادی خود با دیگر کشورها را توسعه داده است. در کنار نکات مثبت و بعضاً منفی این تعامل برای کشورهای همکار با چین، ملاحظاتی برای نوع تعامل ایران با طرف …

مسیر اقتصاد دولت سیزدهم – محمد امینی رعیا

رهبر معظّم انقلاب ۶ شهریورماه نکات مهمی در خصوص مسائل اقتصادی با مسئولین دولت سیزدهم مطرح فرمودند. حل ریشه‌ای این مسائل و چالش های مهمی که معظّم له به آن اشاره داشتند، نیازمند یک «خط فکری یکپارچه و منسجم» در دولت است که باید در اقدام و عمل خود را نشان دهد و نمی توان …