جلسه دوم داوری طرح‌های سیاستی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

در قالب نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، به جای دریافت مقاله، طرح‌های سیاستی با محوریت حل مسائل اصلی نظام مالیاتی کشور دریافت، بررسی و داوری شد و مورد تقدیر قرار گرفت. حدود ۵۰ طرح سیاستی برای دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت از میان آن‌ها ۳۰ طرح مورد تایید قرار گرفت. با توجه به … ادامه خواندن جلسه دوم داوری طرح‌های سیاستی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی