نشست جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی

نشست «جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی» به عنوان هفتمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی و با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار شد.