نشست مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها

نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» به عنوان چهارمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار شد.