نشست آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی

نشست «آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» به عنوان سومین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی و با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار شد.