رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

بررسی جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه تعامل ایران با آن

در راستای برنامه «مقاوم‌سازی نظام ارزی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه تعامل ایران با آن» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این …