رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

گروه «نظام حکمرانی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار …

بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای …