رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

عدم ارتباط تنظیم بازار محصولات اساسی با تشکیل وزارت بازرگانی

جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید؛ برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. طی ۳ مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت کردند و این اقدام را غیرکارشناسی، فاقد …

بررسی ابعاد تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی

جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور بهبود شرایط تولید و تجارت محصولات داخلی مطابق با تجربیات موفق جهانی در مدیریت واحد امور تولیدی و تجاری، اقدام به حذف وزارت بازرگانی و اعطای وظایف مرتبط با …