رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «مقاوم‌سازی نظام ارزی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …

بررسی جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه تعامل ایران با آن

در راستای برنامه «مقاوم‌سازی نظام ارزی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه تعامل ایران با آن» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این …