رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

دوجانبه گرایی مسیر جدید تجارت جهان – میرهادی رهگشای

توجه به تحولات عرصه کنونی تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد برخلاف دهه‌های گذشته، اکنون سازمان تجارت جهانی عملا نقشی در راهبری این عرصه ندارد و کشورهای عضو این سازمان نیز به دنبال راهبردهای جایگزین برای توسعه تجارت خارجی خود هستند. تحولات عرصه تجارت بین‌الملل، خصوصا در سال‌های اخیر بر همگان اثبات کرده که رویکرد چندجانبه‌گرایی به …