رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

بررسی وضعیت میادین مشترک نفتی و گازی کشور

گروه «انرژی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت میادین مشترک نفتی و گازی کشور» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگذاری …